Markkinointivideo

Visuaalisesti hämmästyttävä, tarinallinen ja vaikuttava markkinointivideo yritykselle

Esimerkkejä tuottamistani markkinointivideoista

Yritysesittely

Parin-kolmen minuutin haastattelu toimii sellaisenaan erityisen hyvin esimerkiksi yrityksen verkkosivuilla, puhuttelemassa sellaista katsojaa, joka alkaa olla jo hitusen lähempänä ostopäätöstä. Erityisen tärkeää on ymmärtää muutamaa asiakkaalle tärkeintä valintakriteeriä hyvin. Yrityksen esittelevä markkinointivideo voidaan myös leikellä lyhyempiin osiin somea varten.

CrossFit Rannikko on meidän oma sali, jossa olen osakkaana, ja vastaan toimitusjohtajan kanssa markkinoinnista. 

Brändivideo

Jos tavoitteena on luoda erottuva mielikuva nykyisessä meluisassa ympäristössä, on oltava jotain voimakasta katsojan identiteettiin vetoavaa sanottavaa. Brändivideossa kannattaa keskittyä armotta tähän yhteen mielikuvaan, unohtaa tarkemmat perustelut tuotteen paremmuudelle, ja jättää esimerkiksi suoremmat myyntikeinot kokonaan toisen videon tai median hoidettavaksi.

Yksi hyvä tapa on luoda sankaritarina siitä, joka teidän tuotetta käyttää.

Haastatteluvideo

Haastatteluvideon tunnelma syntyy sekä siitä, miten fiilis rakennetaan haastattelussa, että siitä, miten video leikataan. Haastattelen pääosin ihmiset käymällä heidän kanssaan täysin aitoja keskusteluja aiheesta. Näin ihmiset puhuvat tunteella, omalla persoonallaan, ja puhetavallaan.

Näillä elementeillä luodaan videolle uskottava ja helposti lähestyttävä tunnelma. Videon leikkausvaiheessa rakennetaan punainen lanka tärkeimpien teemojen ympärille.

Koostevideo

Esimerkiksi tapahtuman koostevideossa on tärkeäintä viedä katsoja tapahtuman maailmaan, ja luoda mielikuva siitä, millainen elämys tapahtuma on. Koska elämys on kaikki kaikessaan, tapahtuman ominaisuudet, kuten se, mitä tapahtumassa konkreettisesti on, miten se on rakennettu ja toteutettu, olisi hyvä näyttää siinä sivussa kun videdään katsoja tapahtumapaikan ihmisten keskelle, ja kokemaan tapahtuman tunnelmia.

Yritysesittely

Mistä yritysvideolla kannattaa puhua? – Yleensä ainakin missiosta. Puuhax on Suomen johtavia torninosturien kasaajia. Työ on rankkaa, ja kasausprojektien aikataulut ovat tiukkoja. Tämä on asiakkaalla tiedossa, ja tehtävään halutaan tekijä, joka hoitaa vastoinkäymisistä huolimatta nosturin ajallaan pystyyn.

Kun puhutaan vakavaan sävyyn tekemisestä, ei kannata unohtaa pilkettä silmäkulmassa – videota katsovat ihmiset, eikä yleensä haittaa jos videolla sopivissa kohdissa hymyillään ja naureskellaan.

Minidokumentti

Minidokumentti esimerkiksi tapahtuman kuvauksena on hyvä vaihtoehto perinteiselle musiikkivideomaiselle koostevideolle. Etenkin aiheesta innostuneiden tapahtuman kokijoiden haastatteleminen tuo videoon paljon mielenkiintoista sisältöä. Myös musiikkivideomaista kuvituskuvaa voidaan käyttää tarinankerronnan apuna.

Markkinointivideo, jonka tavoitteena on yrityksen kasvu

Uskon, että jokaisen yrityksen päätehtävä on palvella, ja saada missiosa maailmaan – lopulta siis tehdä kauppa. Jos olette täällä siksi, että haluatte luvata enemmän, palvella enemmän, ja kassaan enemmän, olette tulleet oikeaan paikkaan. Täällä voidaan tehdä sydämestä ja rakkaudesta lajiin, mutta tähdätä samalla ihan oikeisiin tuloksiin.

Välineenä video

Jokaisella medialla on viestinnässä paikkansa. Videolle erityistä on sen ylivoimainen kyky näyttää selittämisen sijaan. Sen sijaan, että kerromme: “olemme asiakaskeskeisiä”, voimme pukea sanoman täysin toisenlaiseen visuaaliseen viestiin. Tällaisen viestin avulla voimme esimerkiksi selkeästi kuvailla, miten syvällisesti ymmärrämme asiakkaan kipupisteet, tarpeet ja tunteet. Tällaisen viestin avulla voimme helposti ja ymmärrettästi kertoa myös brändistänne – video kertoo enemmmän kuin tuhat kuvaa tai miljoona sanaa.

Ytimessä tarina

Miltä kuulostaa jos tehdään teille tarina, ei raporttia? Tarina on meihin evolutiivisesti sisäänrakennettu oikotie hoksaamiseen ja vakuuttumiseen. Hyvässä markkinointivideossa nivoutuvat yhdeksi hienovaraiseksi, selkeäksi tarinaksi yrityksenne brändi, kohderyhmä, ja hyvät syyt valita juuri teidät. Paras yritysvideo on visuaalinen kertomus, joka tiivistää keskeisimmän viestin tunteiksi, ja jättää katsojalle jotain oivallettavaa. Kun katsoja saa tilaisuuden oivaltaa, hän myös uskoo, sillä lopullinen tulkinta viestistä ei ole hänelle valmiiksi pureskeltu ja väkisin pakkosyötetty, vaan hänen omansa.

Puikoissa tekijä

Moi! Olen Samuli. Kuvaan päätoimisesti ja touhotan yrityksissä sivutoimisesti. Olen päässyt mukaan usean yrityksen perustamisvaiheeseen. Käyttäessäni itse omia palveluitani, olen oppinut millainen sisältö mitattavasti toimii ja millainen ei.

Olen elänyt viestintää ihan pienestä asti, ja ahkeran itseopiskelun lisäksi mukaan on tarttunut myös mm. maisterintutkinto markkinoinnista.

On nyansseista kiinni mikä on kiinnostavaa, mikä lähtee lentoon, ja mikä tuottaa tulosta. Näiden nyanssien ymmärtäminen on minun työtäni!

Etuna vaivattomuus

Videoprojektin tuotantoon voidaan lähteä joko teidän ideasta, tai voin kehittää brändillenne ja kohderyhmällenne sopivan konseptin. Saatte minulta koko tuotannon – käsikirjoituksen, kuvauksen, editoinnin, ja halutessanne jopa konsultointia siihen, miten videot minusta toimivat parhaiten osana markkinointianne.

Yritysvideon hinta

Jätän nyt “kaikki räätälöidään ja hinta riippuu”-höpötykset väliin – vaikka nuo höpötykset olisivatkin jälleen kerran totta. Tyypillisesti palveluihini päätynyt asiakas on ollut valmis käyttämään videotuotantoon enemmän kuin 1500 euroa, ja vähemmän kuin 5000 euroa. Useimmiten ensisijainen tehtävä videotuotannossa on luoda tuottava markkinoinnin työkalu. Oma ajatteluni videon kokonaisuuden budjetoinnissa usein keskittyykin asiaakkaan tilanteen ymmärtämiseen ja siihen, millaisella budjetilla asiakkaan viivan alle jäisi projektista mukavasti tuottoa, eli millaisen budjetin videota kannattaa lähteä miettimään.

Kääritään hihat

Markkinointivideo käytännössä

Miten tuotanto kanssanne voisi esimerkiksi edetä

FAQ – kysytty videotuotannoista

Saa kysyä samojakin. Olen sitä varten täällä!

Yritysvideon tekijän pitää olla viestinnän ammattilainen, ei ainoastaan taitava videokuvaaja.

Joskus entiset opiskelukaverini ja uudet asiakkaani kysyvät, että miten olen päätynyt tekemään videoita, enkä esimerkiksi markkinointitoimistoon töihin, vaikka minulla on yliopistotutkinto markkinoinnista – eikö tuossa mene kuuden vuoden koulutus hukkaan? -No ensin korjaan tietysti, että toisilla menee kuusi vuotta, toisilla menee vähän kauemmin.

Noniin, asiaan: Videotuotanto on viestinnällisesti todella haastava kokonaisuus, jossa mietitään tarkkaan videon tarinaa, sanomaa, sekä yrityksen puhetyyliä. Mielestäni videotuotantoja ei pitäisi ajatella taiteellisina, vaan viestinnällisinä kokonaisuuksina. Graafinen osaaminen on oleellista, mutta tärkeintä videotuotannossa on kerronta.

Erityisen tärkeää on tunnelman välittäminen ja katsojan kannalta oleellisen ymmärtäminen. Että näistä palikoista muodostuu koukkuna toimiva markkinointivideo, on ymmärrettävä sekä yritysviestintää kokonaisuutena, että videoviestinnän erikoisalaa.

Mistä palasista koostuu hyvä yritysvideo? Listasin tähän videon suunnittelun tärkeimpiä vaiheita projektin aikajärjestyksessä. Kun tuotan videon kanssanne, nämä kaikki käydään vaivattomasti läpi keskustelussa kanssanne, ja osaan sen perusteella ehdottaa lähestymistapaa videolle.

1. Tavoite

Yritysvideon tavoite on kaikki kaikessaan. Tavoitetta kannattaa purkaa osasiinsa: Mitä video tekisi teille? Usein tavoitteiden ketjun loppupäässä on jokin näistä: Asiakkaiden löytäminen, työntekijöiden löytäminen, tai jomman kumman ryhmän opettaminen.

Videotuotannossa monikerroksinen tavoite on ihanteellinen: 1. Haluamme lisää asiakkaita. 2. Kun asiakas tulee verkkosivuillemme, haluamme, että hän saa heti nähdä, mikä erottaa meidät kilpailijoistamme. 3. Haluamme videon avulla erottautua alallamme sillä, että meidän ihmisistä saa rennon, konkreettisen kuvan: Tekeminen on ammattimaista, muttei kasvotonta.

Kun tavoite on valittu, ihan jokaista valintaa videolla pitää katsoa sen läpi. Tärkeää on myös erottaa mikä on tavoite, ja mikä on toteutustapa. Kun tavoite ei ole riittävän keskiössä, usein toteutustavasta tulee tavoite. Toteutustavan kannattaa joustaa, jos niin tavoite toteutuu paremmin.

2. Yleisö

Kuka videon katsoo, ja mikä ryhmää puhuttelee? Usein on lopulta järkevintä suunnata video ainakin pääosin yhdelle ryhmälle. Kaikkia puhutteleva video ei välttämättä puhuttele riittävästi ketään, ja mitattava lopputulos olisi kuitenkin paras, vaikka jokin ryhmä jäisikin huomiotta. Kun mitattava lopputulos on selkeästi tuottava, ei ehkä harmita tehdä toiselle kohderyhmälle kokonaan omaa videotaan myöhemmin.

3. Tyyli

Millainen brändi teillä on, ja miten puhuttelette asiakkaitanne? Millainen video sopisi tähän parhaiten?

4. Tarina

Hyvä tarina on paras tapa vaikuttaa. Tarinallisuus ei tarkoita aina sitä, että meidän on upotettava jokainen yritysvideo tietynlaiseen, selkeään ja kertomuksenomaiseen “tarinamuottiin”. Hyvä tarina muodostuu siitä mitä kerromme, kuinka paljon kerromme, ja missä luotamme siihen ,että katsoja osaa täyttää tarinan tarkoitukselliset aukot.

5. Suunnitelma, joka orjallisesti toteuttaa neljää edellistä

Kun edelliset kohdat alkavat olla järjestyksessä, suunnitelman muodostaminen on huomattavasti helpompaa. Vedetään langat yhteen, ja suunnitellaan todella, millainen video teille tehdään.

Tämä on usein yrityksillä ensimmäinen steppi videotuotannolle: “Nähtiin tällainen video, ja olisi makeeta tuottaa vähän samanlainen”. Yllätän, ja sanonkin, että tämä on ihan ok. Jos keksittekin ensin, millaisen videon haluaisitte tuottaa, tuotanto voidaan aloittaa siitäkin. Siinä tapauksessa kannattaa aina kuitenkin lähteä alusta liikkeelle: “Mistä saimme tämän idean, miksi uskoisimme, että se sopisi meille, ja voimmeko kehittää sitä niin, että se toimisi meille vielä paremmin?” -Tuotanto, joka lähtee ideasta liikkeelle, usein fiksoituu menetelmään tavoitteen sijaan. Fiksulla tekemisellä tähän kuoppaan on kuitenkin helppo olla astumatta.

6. Esiintyjät

Kuka videolla esiintyy – onko se joku teistä, vai esimerkiksi ääninäyttelijä? Kuka puhuisi mielellään, tai kenen esiintyminen olisi esimerkiksi yrityksen tarinan kannalta välttämätöntä? Keitä videon kuvituksessa näytetään?

7. Käytännön videotuotanto

Suunnitellaan ja tuotetaan video huolella. Missä kuvataan, millaista kuvitusta videolle kuvataan, miten kuvauspäivän aikataulu järjestetään?

8. Videon näkyvyys

Ehkä tärkein: Kun video on saatu valmiiksi, kaasu pitää laittaa pohjaan. Nyt teille on muodostunut kulu, joka kääntyy voitoksi vasta, kun riittävän moni on nähnyt videon. Tässä kohtaa kannattaa pitää kaikin puolin huoli, että video päätyy oikeiden katsojien silmien eteen.

Tässä on yksi ajatus: Jos kyseessä on teidän ensimmäinen video, tehokkain ratkaisu on usein kuvitettu haastatteluvideo, jossa esittelemme teidän yrityksenne. Tällöin asiakkaanne pääsee ikäänkuin tapaamaan teidät samalla, kun hän saa käsityksen siitä, mikä erottaa teidät kilpailijoistanne. Haastattelun päällä näytetään tekemistänne.

Joskus tuntuu ihan mahdottomalta ajatukselta, että yrityksestä löytyisi haastateltava. Tätä ei kannata pelätä, mutta monesti käytetään haastattelun sijaan, tai osittain sen sijaan kertojan ääntä ja kuvituskuvaa.

Kyllä! Olen Helsingissä, ja kuvaan videoita kaikkialla Suomessa. Iso osa projekteista keskittyy Helsingin, Turun ja Tampereen muodostamalla alueelle. Joka vuosi tuotan kuitenkin videoprojekteja kauempanakin. Kun tehdään laajempia projekteja, en laskuta kilometrejä erikseen pidemmällekään matkalle. Jos uskon projektin pienemmän koon vuoksi, että videontekijä kannattaa etsiä teille lähempää, sanon sen suoraan. 

Useimmat tuottamani markkinointivideot ovat laajuldetaan sellaisia, että saan ne valmiiksi kommentointia varten viikossa tai kahdessa viikossa. Asiakkaan kommentoitua muokattu versio on valmis parissa päivässä. Nopeampi toimitusaika onnistuu, jos kalenteri näyttää kevyeltä kuvausten jälkeen. Esimerkiksi 2 minuutin videon editointiaika on usein n. 15h. Työn tekemisen ajankohtaan vaikuttaa esimerkiksi sen hetken editointijono, muiden projektien kuvauspäivät ja esimerkiksi asiakastapaamiset. Nyrkkisääntönä nopeimmillaan videotuotannot valmistuvat marraskuusta huhtikuuhun, ja hitaimmillaan elo-syyskuussa.

Teen monen kokoisia ja näköisiä tuotantoja. Yleisin videoteuotannon hinta sijoittuu 2000-3500 euron välimaastoon. Tuottamani yli 6000 eur budjettien videotuotannot ovat useimmiten esimerkiksi videosarjoja, ja muita laajempia kokonaisuuksia.

Sanon usein näin: Alusta loppuun tuotettuja, oikeasti ammattimaisia, satasten yritysvideoita ei ole. Millaisia vaihtoehtoja kannattaa miettiä jos budjetti on tiukka?

1. Jos budjettinne venyy 1500 euroon, järkevällä tekemisellä sillä päästään jo hyvin alkuun. Kun videosta otetaan kaikki irti, sijoitus varmasti kannattaa. Kannattaa kiinnittää huomiota erityisesti siihen, miten video saadaan oikeasti katsojan silmien eteen, tekemään työtään.

2. Palkkaatte videokuvaajan ainoastaan esimerkiksi kuvaamaan haastattelumateriaalia, ja toimittamaan teille nämä materiaalit. Voitte leikellä materiaaleista esimerkiksi someklippeja story-muotoon yms. Pk-seudulla laskutan kuvauspäivästä ilman materiaalin jälkikäsittelyä 800 eur + alv 24%.

3. Kuvaatte itse puhelimella somesisältöä, jossa hyvä esiintyjä puhuu kameralle rennosti. Jokainen osa edellisessä virkkeessä oli tärkeä: Materiaali ei saa yrittää olla ammattimaista, vaan sen on oltava tarkoituksella ohimennen puhelimelle puhuttua. Tällaiset videot voivat menestyä somessa hyvin: Kävelette esimerkiksi työpaikalla ympäriinsä, näytätte paikkoja, ja kerrotte siitä mitä teette.

4. Palataan tavoitteen ääreen – onko tavoite yritysvideo, vai saada lisää myyntiä sillä budjetilla, joka on käytössä. Tuhansien eurojen budjetilla video on usein tehokkain vaihtoehto. Satasten budjetilla valokuvien tehokkuus on lyömätön.

Niin kuin monissa muissakin asioissa, erikoistuminen on yristysvideoissa tärkeää. Olen erikoistunut täysiverisiin, mutta kevyempiin videotuotantoihin, esimerkiksi haastatteluvideoihin ja fiilisvideoihin. Tarkoitukseni on pitää videoiden hintataso sellaisena, että niiden ostaminen on kohtuullisen helppo kääntää tuottavaksi. Jos budjettinne on muutamia tuhansia, minun palkkaaminen on tuotantoyhtiöön verrattuna edullista, nopeaa, ja joustavaa. Jos toiveissanne on tuotanto, jossa ei ole esimerkiksi ammattinäyttelijöitä, vaan esimerkiksi haastatteluvideo, saatte erinomaisen toteutuksen minulta.

Tuotantoyhtiöt ovat erikoistuneet isomman budjetin tuotantoihin. Jos budjettinne on esim 10 000 eur, ja tarkoituksenne on tehdä sillä vain yksi TV-mainos tunnetuilla näyttelijöillä, suosittelen kääntymään tuotantoyhtiön puoleen.

Kyllä! Näin monesti tehdään. Videokuvauksen yhteydessä pystyn tekemään teille erittäin kustannustehokkaan tarjouksen valokuvauksesta. Kysykää ihmeessä, jos tarvitsette myös kuvia!

Parhaita käyttötarkoituksia yritysvideoille:

1. Verkkosivujen konversioprosentin nostaminen

Eli kuinka moni sivuillenne päätyneistä päätyy esimerkiksi ottamaan yhteyttä. Esimerkiksi hyvä haastatteluvideo, jossa esiinnytte omilla kasvoillanne, kerrotte mitä teette ja miksi, useimmiten nostaa konversioprosenttia todella merkittävästi. Tekisi mieleni käyttää sanaa “räjähdysmäisesti”. Kaikki kilpailijannekin ovat kirjoittaneet sivuilleen, ja näyttävät sivuillaan kuvia. Näillä elementeillä kilpaileminen ja erottuminen on hankalaa. Videolla omilla kasvoillaan esiintyminen, tekemisen fiiliksen näyttäminen, ja teidän oleellisimpien vahvuuksien esitteleminen, erottaa teidät edelleen selvästi kilpailijoistanne.

2. Maksetun markkinoinnin kääntäminen kannattavaksi, rahaa tuottavaksi “koneeksi”

Tämä liittyy edelliseen. Teen joillekin asiakkailleni Google Ads-hakukonemarkkinointia. Usein asiakkaan aikaisempi kokemus on, ettei markkinointia koskaan saatu tuottamaan rahaa – Google “poltti” asiakkaan budjetin, eikä kukaan kuitenkaan ostanut. Ongelmalle etsitään usein monenlaisia mainoksiin liittyviä syitä. Äärimmäisen usein kysymys on kuitenkin siitä, ettei laskeutusmissivu ollut riittävän hyvä, että kilpailussa oltaisiin pärjätty. Riittävän moni joka sivuille tuli, ei siis ostanut tai ottanut yhteyttä. Hyvä markkinointivideo usein kääntää tekemisen voitolliseksi – konversioprosentti nousee niin merkittävästi, että maksettu markkinointi alkaa tuottaa selkeästi enemmän, kuin siihen kuluu rahaa. Kun tähän tilanteeseen päästään, markkinointibudjettia ei tarvitse enää pelätä, sillä se ei ole pohjaton kuluvirta, vaan mitattavasti rahaa tuottava “kone”

3. Markkinointivideo hakukoneoptimoinnin työkaluna

… Hyvän, hakukoneystävällisen sisällön kaverina. Hakukoneet vihaavat sivuja joilta poistutaan heti tekemättä mitään. Välittömät poistumiset ovat kuitenkin suurimmalla osalla sivuista todella yleisiä. Kun asiakas tulee sivuillenne, ja klikkaa heti ensimmäisenä videon auki, hakukone katsoo, että sivun käyttäjä on suorittanut sivuilla tapahtuman, eikä enää laske käyntiä “bounceksi” – välittömäksi poistumiseksi. Hakukone myös mittaa sivuilla käytettyä aikaa. Kahden minuutin markkinointivideon katsonut asiakkaanne on jo viihtynyt sivuillanne epätyypillisen pitkään, ja jos hän piti näkemästään, on varmasti valmis scrollailemaan ja lukemaan paljon enemmänkin. Hakukoneet rakastavat sivuja, joilla ihmiset viihtyvät, ja nostavat tällaisia sivuja hakutuloksissa ylöspäin.

4. Sosiaalinen media.

Tästä puhutaan niin paljon, että ehkä ainakin vähän oksettaa lukea tästä jälleen. Sanon vain sen, että videosisällön kiihtymistään kiihtyvä ylivoima somessa yllättää joka vuosi.

5. Kaikista tärkein: Pitäkää huoli, että yritysvideo saa silmäpareja.

Yleisin tilanne, jossa ehdotan asiakkaalle videon sijaan jotain muuta markkinointiratkaisua on se, jos video nähdään näkyvyyden Graalin maljana. Paraskaan yksittäinen markkinointivideo ei ole tehokas keino siihen, että pääsette ilmaiseksi asiakkaanne silmien eteen. Jos scrollasit tänään Instagramia, montako sponsoroimatonta viraalivideoa näit, joka oli jonkin yrityksen mainos? -Somessa uusien silmäparien eteen päätyvät harvoin yksittäiset, sponsoroimattomat markkinointivideot.

Pikemminkin video vastaa kysymykseen: “mitä näytämme asiakkaalle sitten, kun hän katsoo suuntaamme”? Esimerkiksi aloittavalle yritykselle, jonka näkyvyys on nyt pyöreä nolla, 5000 euron budjetilla kannattaa minusta ostaa 2000 euron video, ja (fiksusti) 3000 eurolla maksettua markkinointia. Jos teillä on jo silmäpareja, videota ei minusta kannata laittaa vain someen, vaan moneen paikkaan: verkkosivuillenne, Youtubeen, miksei vaikka linkkiä videoon sähköpostinne allekirjoitukseen, näyttää tapahtumissa jne. Video tekee työnsä vasta, kun se nähdään.

PERUSASIAT KUNNOSSA?: HENKILÖSTÖKUVAT

AJATUKSIA MUUALLA: INSTAGRAM

VIDEON VAIKUTUS SIVUJEN SEO:N: STORYKIT